Selecteer een pagina

Bedrijfsgebouw Signaalrood

De roze gemetselde schijf met portaal maakt een scheiding tussen het kantoor en de bedrijfshal. Het halfcirkelvormige kantoor is geheel uit glas opgetrokken. Het centrum van de cirkel wordt gevormd door een spilloze wenteltrap, die uitkomt op de passage tussen het kantoor en bedrijfsgebouw, dat tevens de ontmoetingsplek vormt van het gehele gebouw.
Materialen: aluminium vliesgevel: antraciet, roze betonnen breuksteen, zilvergrijze aluminum sandwichpanelen met een gemetselde antraciet gevelsteen.

Meer werk